top of page

ימים אלו, החברה מבצעת מחקר קליני גדול, כדי לחקור את התפקיד האפשרי שיש למערכת החיסון בASD.

בCell-El מאמינים שתוצאות המחקר יובילו להבנה טובה יותר של המצב, ויסללו את הדרך לפיתוח טיפולים חדשניים בעתיד.

ידוע כבר במשך כמה עשרות שנים, שהופעתן של כמה וכמה מחלות אוטואימוניות, גבוהה יותר בקרב משפחות עם ילדים שיש להם ASD. הנחת העבודה שלנו היא שהיבטים אימונולוגיים עשויים לתרום להתפתחות הASD. לפיכך, הבנה טובה יותר של הקשר בין מערכת החיסון לבין ASD עשויה לחשוף כיוונים חדשים לטיפולים בעתיד.

אודות המחקר שלנו

תנאי סף לרישום

תנאי סף:

  • ילדים (זכר ונקבה)

  • גילאי 2-12

  • מאובחנים עם ASD לפי DSM-IV (299.00) או DSM-V (299.00)

  • טופס הסכמה חתום בידי ההורים

אינם יכולים להשתתף:

  • ילדים שטופלו בסטוראידים סיסטמיים או שעברו טיפול לדיכוי מערכת החיסון, בחצי השנה האחרונה

  • ילדים שאובחנו עם מחלה מדבקת קשה או אלח דם, בחצי השנה האחרונה

  • ילדים שאובחנו  עם מחלה מדבקת קלה (כולל צינון, דלקת אוזניים, וכו'), בחודש האחרון

  • ילדים עם ASD שטופלו בשל הפרעה עיוותית חמורה

  • ילדים עם הפרעות המטולוגיות או ממאירות

 

היבט פרקטי להשתתפות

לאחר חתימה על טופס הסכמה, יש למלא שאלון שפונה להיבטים האימונולוגיים של הילד ומשפחתו. בתום המפגש איתנו, אנו ניקח 5 מ"ל דם ורידי מהילד. במעמד זה אנו מציעים בדיקות דם שגרתיות (CBC, תפקוד כליות, כבד והתריס) ללא תשלום.

bottom of page