top of page

האם אוטיזם יותר נפוץ כיום מבעבר?

כיום, יותר אנשים מאובחנים עם ASD מאשר אי פעם בעבר. לא ברור כמה עלייה זו היא לאור הגדרה מרחיבה יותר של ASD ומאמצים גדולים יותר באבחון. אך בהחלט ייתכן שישנה עלייה אמיתית בכמות האנשים עם ASD. אנו מאמינים שהעלייה באבחונים נובעת ככל הנראה בשל צירוף הגורמים הללו.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html

 

האם אוטיזם הינו גנטי?

רוב המדענים מסכימים שגנים הם אחד מגורמי הסיכון שמגדילים את הסיכוי שאדם יפתח ASD. עד היום, זוהו מעל 100 גנים האחראים על רגישות לASD.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html

Nat Med. 2015 Feb; 21(2):185-91

 

 

האם יש טיפול לASD?

כיום אין שום תרופה לASD. עם זאת, מחקרים מראים שהתערבות טיפולית מוקדמת יכולה לסייע בהתפתחות הילד.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html

 

 

האם חיסונים גורמים לאוטיזם?

לא.

http://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html

שאלות נפוצות

מהו ASD?

 ASDהם מגוון הטרוגני של מצבים התפתחותיים המופיעים בגילאי הילדות המוקדמת, עם פערים בתקשורת חברתית ובאינטראקציה חברתית מרובת הקשרים.

https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/dsm-5-diagnostic-criteria

 

כיצד מאבחנים ASD?

כיום, ASD מאובחן על ידי מגוון מבחנים התנהגותיים, כגון ADOS וADI-R. נכון להיום, אין שום "מדד זהב" בינלאומי הקובע איזה מבחן עדיף. בסופו של דבר, האבחון בדרך כלל מבוסס על פי מבחן הDSM.

עד כמה אוטיזם נפוץ?

ASD מתרחש בכל גזע, קבוצה אתנית, וקבוצה סוציואקונומית, אך הוא נפוץ אצל בנים פי חמש מאשר אצל בנות. CDC  מעריכים שכ1 מתוך כל 68 ילדים אובחן עם ASD.

מה גורם לאוטיזם?

איננו יודעים את כל הגורמים של אוטיזם. עם זאת, למדנו שככל הנראה ישנם גורמים רבים לכמה וכמה סוגים של ASD. עשויים להיות גורמים רבים שמשפיעים על הסיכויים שלילד יהיה ASD, כגון גורמים סביבתיים, ביולוגיים, וגנטיים.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html

bottom of page