top of page

ארגוני תמיכה

*קישורים - את הקישור האחרון אפשר לתרגם לעברית – אלו"ט. (זאת עמותה ישראלית)*

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה המלצה, הפנייה או אישור של משאב, שיטת טיפול או נותן שירות כלשהו, ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת של מומחה בתחום רפואי, משפטי או חינוכי. סל-אל לא נותנת תוקף ואינה נושאת באחריות למידע או שירות הניתנים על ידי צד שלישי. הנכם מתבקשים להפעיל שיקול דעת ולבקש הפניות נוספות כשאתם שוקלים כל משאב הקשור לאספקת שירות הקשורה לאוטיזם.

bottom of page